مصطفی محمدپور مدیر  فراصندوق ستارگان فلسفه وجودی فراصندوق ستارگان را تشریح کرد.

سید مصطفی محمدپور در مصاحبه با صدای بورس ابزار داشت: در اکوسیستم کسب و کارهای دانش بنیان کشور بحث تامین مالی اهمیت ویژه دارد. در سال‌های ۹۶و۹۷ بنا به ضرورتی که در اکوسیستم تامین مالی شرکتهای دانش‌بنیان به وجود آمد باعث شد کسب و کارهای که در میان راه و نزدیک به پایان بودند دچار خلع سرمایه گذاری شدند. در واقع نهاد و سرمایه‌گذار در کشور امکان سرمایه گذاری و تامین منابع مالی در شرکت های میان راه را نداشت.

وی خاطرنشان کرد: اصل این نوع کسب و کار نیازمند سرمایه‌گذارب با حجم بالایی ۱۵-۲۰ میلیارد تومان بود که در سال‌های قبل، مجموعه ای که توانمندی مالی سرمایه گذاری جسورانه (نه بر اساس تامین مالی از محل بدهی که آن زمان وجود نداشت) را داشته باشد حضور نداشت. به همین خاطر ایده تشکیل فراصندوق بر اساس تجربیات بین‌المللی شروع شد و با تعاملاتی که با سازمان به وجود آمد این ابزار در کنار دیگر ابزارهای تامین مالی در بستر بازار سرمایه شکل گرفت و در سال ۹۸ فراصندوق ستارگان با حجم ۵۰۰ میلیارد تومان در دسترس قرار گرفت.

به گفته محمدپور ماموریت اصلی این صندوق که از سال ۹۹ شروع به فعالیت کرده تامین مالی صندوق‌های VC و PE است که از طریق آن به صورت تخصصی در شرکتهای دانش‌بنیان سرمایه گذاری انجام می‌دهد.

مدیرفراصندوق ستارگان بیان داشت: تا سال ۹۸ رقمی نزدیک به ۵ صندوق فعال در بازار سرمایه وجود داشت که حجم آن‌ها به ۲۰۰ میلیارد تومان هم نمی‌رسید با شکل گیری فراصندوق در سال ۹۹ حجم صندوق‌های دارایی مجوز نزدیک به ۱۴ صندوق حجم آن هم به ۴ هزار میلیارد تومان رسیده است و فراصندوق در اکوسیستم تامین مالی شرکتهای دانش‌بنیان تحولی ایجاد کرده است. از سوی دیگر در حوزه صندوق‌های VCو PE طی یک سال گذشته به تاسیس ۷ صندوق کمک شده است.

وی  در پایان ضمن برشمردن برخی اهداف راهبردی فراصندوق ستارگان، هدف اصلی این نهاد مالی را شناسایی مجموعه های توانمند در حوزه جسورانه و کمک به گسترش کسب و کار دانش بنیان با تعامل دو جانبه، ابراز نمود.

 

منبع: صدای بورس