نوشته‌ها

dna tree logo design vector 27558335

سرمایه گذاری جسورانه 18 میلیاردی آمریکا و اروپا در بایوتکنولوژی

بنا بر آمارهای منتشر شده، حوزه بایوتکنولوژی یکی از اهداف جذاب برای سرمایه گذاری جسورانه در دنیا به شمار می رود. در حالی که میزان این نوع سرمایه گذاری در حوزه زیست فناوری در کشورمان رقمی کمتر از 1.5 میلیون دلار است، ایالات متحده و اروپا در سال گذ…
vc USA2

حجم VC در آمریکا در ۲۰۲۰ به تفکیک صنایع مختلف

جدول زیر حجم بازار VC ایالات متحده ذر ۹ ماهه نخست سال 2020 را به تفکیک صنعت و بر مبنای «میلیون دلار» نشان می دهد. پس از حوزه اینترنت، بازار سلامت یکه تاز سرمایه گذاری خطرپذیر در این کشور است:       source: statis…