نوشته‌ها

ss

راهبردهای مرسوم در بازار PE

همانطور که در گزارش راهبردهای رایج در بین PEها اشاره شد، صندوق های خصوصی راهبردهای متوعی را برای سرمایه گذاری و ورود به کسب و کارها اتخاذ می کنند. یکی از مدل‌های مرسوم تقسیم‌بندی بازار PE، تقسیم‌بندی از لحاظ راهبرد سرمایه‌گذاری است. در این…
goodwin priv eq header image

راهبرد هدفگذاری شده صندوق‌های PE

صندوق‌های سرمایه گذاری خصوصی در سال 2016 و 2017 راهبردهای سرمایه گذاری متفاوتی را در پیش گرفتند:             منبع: Preqin…