نوشته‌ها

goodwin priv eq header image

راهبرد هدفگذاری شده صندوق‌های PE

صندوق‌های سرمایه گذاری خصوصی در سال 2016 و 2017 راهبردهای سرمایه گذاری متفاوتی را در پیش گرفتند:             منبع: Preqin…