نوشته‌ها

dna tree logo design vector 27558335

سرمایه گذاری جسورانه 18 میلیاردی آمریکا و اروپا در بایوتکنولوژی

بنا بر آمارهای منتشر شده، حوزه بایوتکنولوژی یکی از اهداف جذاب برای سرمایه گذاری جسورانه در دنیا به شمار می رود. در حالی که میزان این نوع سرمایه گذاری در حوزه زیست فناوری در کشورمان رقمی کمتر از 1.5 میلیون دلار است، ایالات متحده و اروپا در سال گذ…