نوشته‌ها

156454615456

موردکاوی فراصندوق Ardian

فراصندوق Ardian بزرگترین فراصندوق حال حاضر جهان است. مقر اصلی این فراصندوق در پاریس است. این صندوق با در اختیار داشتن سهام 1600 صندوق جسورانه و خصوصی، به یکی از مهمترین نهادهای مالی در حوزه سرمایه گذاری در جهان تبدیل شده است.   …