نوشته‌ها

JPEG Image 625 × 350

سرمایه گذاری 35 میلیاردی بازار سرمایه در حوزه زیست فناوری

مدیرعامل فرابورس ایران در نشست تخصصی زیست فناوری با اشاره به اینکه زیست‌فناوری به لحاظ ویژگی‌های ذاتی خود، دانشی بین رشته‌ای است، گفت: بیوتکنولوژی به واسطه کاربردهای بالقوه وسیعی که دارد، نقطه عطف بسیاری از مسائل عمده جهان مانند سوءتغذیه، ب…