vc USA2

حجم VC در آمریکا در ۲۰۲۰ به تفکیک صنایع مختلف

جدول زیر حجم بازار VC ایالات متحده ذر ۹ ماهه نخست سال 2020 را به تفکیک صنعت و بر مبنای «میلیون دلار» نشان می دهد. پس از حوزه اینترنت، بازار سلامت یکه تاز سرمایه گذاری خطرپذیر در این کشور است:       source: statis…
fof world 1

میانگین اندازه سرمایه FOFها در دنیا

میانگین اندازه سرمایه FOFها در دنیا (میلیارد دلار)    source: PREQIN SPECIAL REPORT
private equity secondaries

فراصندوق به دنبال ایجاد صندوق «خردمند»

دومین صندوق هزار میلیاردی خصوصی (PE) کشور در آستانه موافقت اصولی با تایید شورای سیاستگذاری فراصندوق ستارگان (PC) و بررسی و تصویب کمیته سرمایه گذاری (IC)، فراصندوق به دنبال تاسیس و سرمایه گذاری در صندوق خصوصی خردمند است. صندوقهای سرمایه گذ…
logo

روند رو به رشد فراصندوق ستارگان

تصویب سرمایه گذاری در صندوق پیشگام کمیته سرمایه گذاری فراصندوق ستارگان با بررسی‌ها و ارزیابی‌های به عمل آورده، در جلسه اخیر خود سرمایه گذاری ۴۸ میلیارد تومانی در ازای ۲۰ درصد سهام در صندوق جسورانه پیشگام را به تصویب رساند. صندوق پیش…
ستاره برتر

فراصندوق ستارگان «ستاره برتر» را در کنار خود دارد!

تعهد ۶ میلیاردی فراصندوق در صندوق جسورانه ستاره برتر با مصوبه کمیته سرمایه گذاری فراصندوق ستارگان و به دنبال مذاکرات پیشین، در تاریخ 25 شهریور 99، ۶ درصد از سهام این صندوق جسورانه در ازای ۶ میلیارد تومان تعهد سرمایه گذاری در اختیار فراصندوق ق…
آرمان آتی

نخستین سرمایه گذاری فراصندوق ستارگان

صندوق جسورانه یکم آرمان آتی به پرتفوی فراصندوق ستارگان اضافه شد! پیرو بررسی‌های انجام گرفته در کمیته سرمایه گذاری فراصندوق ستارگان و پس از طی فرایند غربالگری و ارزیابی، سرمایه‌گذاری در صندوق سرمایه گذاری جسورانه آرمان آتی به تصویب کمیته سرم…