اسلاید min

اولین گزارش عملکرد فراصندوق ستارگان | شهریور 1399

به گزارش روابط عمومی فراصندوق ستارگان اولین گزارش عملکرد فراصندوق ستارگان و گزارش عملکرد 6 ماه نخست فعالیت خود در 6 فصل و 32 صفحه منتشر میشود که شما مخاطبان گرامی میتوانید از لینک زیر آن را دانلود فرمایید.شایان ذکر است تیم مدیریتی فراصندوق س…