VC baner4 1

سرمایه گذاری جسورانه (venture capital) | تعریف ، چرایی؟ آمار جهانی و 10 نکته مهم سرمایه گذاری خطر پذیر

,
با یک جستجو و پژوهش ساده و نه چندان عمیق هم می‌توان اهمیت سرمایه‌گذاری جسورانه در دنیا را متوجه شد. اعداد و ارقام سرمایه‌گذاری جسورانه در دنیا ، رویکرد کاملا جدی سرمایه‌گذاران به این حوزه را به ما نشان می‌دهد. اما اصلا سرمایه‌گذاری جسورانه چیست؟ …