کرونا

کرونا | حمایت از کسب و کارهای فعال در خط مقدم مبارزه با این ویروس

سرمایه­ گذاری فراصندوق برای حمایت از کسب ­وکارهای فعال در مبارزه با کرونا فراصندوق ستارگان آمادگی خود را برای مشارکت و سرمایه گذاری در صندوق‌های حوزه زیست فناوری، سلامت و تجهیزات پزشکی برای حمایت از کسب و کارهای این حوزه‌ها در مقابله با ویر…